Τ60 τριών όψεων – ‘Prisma’ / γραμμικό


T60 3 ops romvos